Pasfoto's

Voor bedrijven en particulieren

 

Wij komen bij u thuis! Slecht ter been of  visum nodig voor uw werknemers en is het lastig het werk neer te leggen om een fotograaf te bezoeken, wij helpen u graag. De officiële pasfoto's worden ook thuis afgeleverd en in ons archief opgeslagen zodat een 2e set snel besteld is. (U op onze locatie ontvangen voor pasfoto's is niet mogelijk)

readMore

 

pasfotoservice 

 

DISCLAIMER

Lees vóór het gebruik van de site, onderstaande tekst aandachtig door.

Alle rechten met betrekking tot vormgeving, beeldmateriaal en inhoud van deze website worden voorbehouden aan M.a.c. Korenhof | Foto Korenhof. Niets mag verveelvuldigd worden zonder vooraf verleende toestemming en met naamsvermelding van de genoemde partij.

Mac©

*****************

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Copyrights

Op al het beeldmateriaal, website en fysiek geleverd beeld materiaal, berusten copyrights. >> Publicatie en gebruik van door Foto Korenhof vervaardigd beeldmateriaal is slechts toegestaan na verkregen toestemming en met naamsvermelding. Ook bij aanbieden door derden. Dit geldt ook voor gebruik op internet in de ruimste zin des woords.

Aansprakelijkheid

De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Foto Korenhof tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen. Foto Korenhof is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Juistheid van informatie en correct gebruik

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Links

Het is mogelijk dat foto Korenhof op deze website een link maakt naar een andere website waarvan foto Korenhof meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief. Foto Korenhof is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen gemaakt worden.

Algemeen

Foto Korenhof behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt foto Korenhof u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen. Zie ook de leveringsvoorwaarden van het fotowerk welke bij onze fotopartners verwerkt worden.

********************************

.